1997 • Τρύπες (Video) / Hollows (Video)

Τρύπες (Video) / Hollows, Video, προβολή - εγκατάσταση (χωρίς ήχο - loop)
Ταυτόχρονη προβολή στις τέσσερις πλευρές ενός ειδικά κατασκευασμένου θαλάμου
Μέγεθος προβολής 3,20 μέτρα διαγωνίως