1998 • Στην Μπάρα / On the Bar

Στην Μπάρα / On the Bar, video (loop)