2007 • Διαδρομές #1 / Paths #1

Από την σειρά ‘‘ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ’’, γλυπτά, μικτή τεχνική