2007 • Διαδρομές #2 / Paths #2

Από την σειρά ‘‘ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ’’, γλυπτά, μικτή τεχνική