2007 • Διαδρομές #3 / Paths #3

Από την σειρά ‘‘ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ’’, γλυπτά, μικτή τεχνική