2008 • Ο Μεγάλος Ύπνος / Long Sleep

Γλυπτό, μικτή τεχνική, Δημοτική Πινακοθήκη Α.Τάσσος, Καλαμάτα