2009 • Οι Πόλεις στον Κινηματογράφο / Cities on Film

Οι Πόλεις στον Κινηματογράφο / Cities on Film, ''Ο 20ος Αιώνας σε βίντεο'', Κινηματογράφος Τριανόν Αθήνα, 7 Μαίου 2008
Σειρά εικόνων από τον Παγκόσμιο Κινηματογράφο (video), διάρκεια μεταβλητή