1997 • Μελέτη στην Ειρήνη του Αριστοφάνη / Study on Irene of Aristophanes