2000 • Φίλος όχι αστεία (Κάρλο Γκολντόνι) / The True Friend (Carlo Goldoni)