2002 • Υψιπύλη (Ευριπίδη) / Hypsipyle (Euripides)

Κατασκευή μασκών
Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου