2002 • Παραμύθι χωρίς όνομα (Ιάκωβου Καμπανέλη) / Tale without Name (Iakovos Kampanelis)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας