1995 • Οι Τσέντσι (Π.Μπ. Σέλλεϋ) / Cenci (P.B. Shelley)

Μακέττα Μακέττα Μακέττα Μακέττα Μακέττα Μακέττα Μακέττα

Οι Τσέντσι P.B.Shelley 
Μακέττα