1998 • Περλιμπλίν και Μπελίσσα (Φ.Γκ. Λόρκα) / Perliblin and Belissa (F.G. Lorca)

Μακέτες, σκηνογραφία, ζωγραφική σκηνικών
Δ.Η.Π.Ο. Περάματος