2003 • Ομήρου Ιλιάς / Ilias (Homer) Διασκευή Κέλλης Σταμουλάκη

Σκηνογραφία, κοστούμια, μάσκες, ειδικές κατασκευές
Θεατρική Σκηνή "Αμυκλέος Απόλλων", Ιδαλίου Κύπρου

Εξωπλισμός του Οδυσσέα Εξωπλισμός του Οδυσσέα Εξωπλισμός Οδυσσέας Θώρακας & περικεφαλαία του Αχιλλέα Θώρακας του Αχιλλέα (Λεπτομέρεια) Θώρακας του Αχιλλέα (Λεπτομέρεια) Ιδαλίου Κύπρου  

Ομήρου Ιλιάς 
Εξωπλισμός του Οδυσσέα