1996 • Δωδέκατη Νύκτα (Ουΐλιαμ Σαίξπηρ) / Twelfth Night (William Shakespeare)

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας